Datum för sommarlov 2014

Här hittar du en sammanställning av grundskolans och gymnasieskolans sommarlovsdatum, samt examenstider för studenten, i Sveriges fem största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås. Informationen visar när sommarlovet börjar och slutar, och gäller för respektive stads kommunala skolor eftersom de, till skillnad från fristående skolor, alltid följer samma läsårstider inom respektive kommun. Kontrollera alltid direkt med er skola för att vara på den säkra sidan.

Kommunal vs friskola

Kommunala skolor drivs av en kommun eller ett landsting och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Fristående skolor, eller friskolor, har en annan huvudman (ägare) än kommunen eller landstinget. Friskolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå och följer läroplanen och de nationella kursplanerna. Precis som de kommunala skolorna tar friskolorna in elever från hela Sverige och är öppna för alla. De finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Friskolor får inte ta ut elevavgifter eller anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter. Medan kommunala skolor inom samma kommun har gemensamma läsårstider kan friskolors datum skilja sig från skola till skola, även om de ligger i samma kommun. För närmare information om läsårstider och datum för sommarlov på friskolor, kontakta respektive skola.

Sommarlov på universitetet

På universitetet och högskolan är sommarlovet vanligtvis ett par veckor längre än på gymnasiet och brukar vara från och med månadsskiftet maj-juni till och med månadsskiftet augusti-september. Det innebär en lång ledighet på upp till 12 veckor, och många högskolestudenter väljer därför att ha sommarjobb, praktik och/eller skriva omtentor under sommaren. Vill du ha närmare information om läsårstider för högskolan/universitetet, kontakta respektive skola.