Datum för sommarlov 2014

Sommarlovets datum varierar mellan olika städer och skolor i Sverige. Kommunala skolor inom samma kommun följer samma läsårstider, medan fristående skolors datum kan skilja sig.

Här hittar du grundskolans och obligatoriska särskolans samt gymnasieskolans och gymnasiesärskolans sommarlovstider i Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Informationen gäller endast för kommunala skolor, eftersom fristående skolor kan ha olika läsårstider även om de ligger i samma kommun.

Kommunala skolor drivs av en kommun eller ett landsting och ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige. Fristående skolor, eller friskolor, har en annan huvudman (ägare) än kommunen eller landstinget. Friskolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå och följer läroplanen och de nationella kursplanerna. Precis som de kommunala skolorna tar friskolorna in elever från hela Sverige och är öppna för alla. De finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Friskolor får inte ta ut elevavgifter eller anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter. För närmare information om läsårstider och datum för sommarlov på friskolor, kontakta respektive skola.

Sommarlov på universitetet

På universitetet och högskolan är sommarlovet vanligtvis ett par veckor längre än på gymnasiet och brukar vara från och med månadsskiftet maj-juni till och med månadsskiftet augusti-september. Det innebär en lång ledighet på upp till 12 veckor, och många högskolestudenter väljer därför att ha sommarjobb, praktik och/eller skriva omtentor under sommaren. Vill du ha närmare information om läsårstider för högskolan/universitetet, kontakta respektive skola.