Dansa i en ring

Dansa i en ring är en danslek som passar utmärkt för dans kring midsommarstången. Leken börjar med att alla deltagare dansar i en ring kring stången, som i vanlig ringdans. När "dansa en och en..." sjungs dansar var och en för sig själv, och när "dansa två och två..." sjungs dansar alla två och två och så vidare. I slutet av varje vers, då "dansa alla..." sjungs, återgår alla till ringdans igen. Dansen pågår så länge antalet deltagare tillåter, eller så länge dansledaren känner för.

Text

Dansa i en ring, dansa i en ring,
dansa i en ring, dansa i en ring,
dansa alla, dansa alla, dansa alla i en ring.

Dansa en och en, dansa en och en,
dansa en och en, dansa en och en,
dansa alla, dansa alla, dansa alla i en ring.

Dansa två och två, dansa två och två,
dansa två och två, dansa två och två,
dansa alla, dansa alla, dansa alla i en ring.

Dansa tre och tre, dansa tre och tre,
dansa tre och tre, dansa tre och tre,
dansa alla, dansa alla, dansa alla i en ring.