Känner du Lotta, min vän

Känner du Lotta, min vän är en sång och populär danslek runt midsommarstången.

Text

1.
Känner du Lotta, min vän,
som bor i Fiskaregränd?
Hon har en vacker liten vän,
kom, får du dansa med den!

2.
Tra la la, la la la la,
tra la la, la la la la,
Tra la la, la la la la,
tra la la, la.