Nu ska vi skörda linet idag

Nu ska vi skörda linet idag är en gammal ringlek som förekommer vid midsommarfirande i Sverige. Leken inleds med att alla deltagare bildar en ring runt midsommarstången för att dansa runt medsols. Varje gång "Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk" sjungs dansar alla in mot midsommarstången och stampar med fötterna. När "väfstolen slår, spolen den går" sjungs klappar alla händerna i takt, och vid "Svänga oss gladt i dansen" snurrar var och en runt på stället.

Text

Nu ska vi skörda linet i dag,
häckla det väl och spinna det bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
svänga oss gladt i dansen.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:
väfstolen slår, spolen den går.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.
Svänga oss gladt i dansen.

Nu ska' vi häckla linet i dag,
spinna det väl och väfva det bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
svänga oss gladt i dansen.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:
väfstolen slår, spolen den går.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.
Svänga oss gladt i dansen.

Nu ska' vi spinna linet i dag,
skördadt i tid och häckladt så bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
svänga oss gladt i dansen.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:
väfstolen slår, spolen den går.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.
Svänga oss gladt i dansen.

Nu ska' vi väfva linet i dag,
häckladt så väl och spunnet så bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
Svänga oss gladt i dansen.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:
väfstolen slår, spolen den går.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.
Svänga oss gladt i dansen.

Nu ska' vi profva linet i dag,
spunnet så fint och väfvadt så bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
svänga oss gladt i dansen.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:
väfstolen slår, spolen den går.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.
Svänga oss gladt i dansen.