Så går vi runt om ett enerissnår

Så går vi runt om ett enerissnår, även kallad Så går vi runt kring en enebärabuske eller De små tvätterskorna, är en klassisk sång och danslek som kommer väl till pass på midsommar. Leken börjar med alla deltagare dansar i en ring kring midsommarstången. Varje gång sången kommer till "Så göra vi..." stannar alla upp och imiterar det som sjungs. Efter varje efterlikning svänger var och en runt under handklapp. Ibland sjungs Så går vi runt kring en midsommarstång.

Text

Så går vi runt om ett enerissnår,
enerissnår, enerissnår.
Så går vi runt om ett enerissnår,
tidigt en måndagsmorgon.
Så göra vi, när vi tvätta våra kläder,
tvätta våra kläder, tvätta våra kläder.
Så göra vi, när vi tvätta våra kläder,
tidigt en måndagsmorgon.

Så går vi runt om ett enerissnår,
enerissnår, enerissnår.
Så går vi runt om ett enerissnår,
tidigt en tisdagsmorgon.
Så göra vi, när vi skölja våra kläder,
skölja våra kläder, skölja våra kläder.
Så göra vi, när vi skölja våra kläder,
tidigt en tisdagsmorgon.

Så går vi runt om ett enerissnår,
enerissnår, enerissnår.
Så går vi runt om ett enerissnår,
tidigt en onsdagsmorgon.
Så göra vi, när vi klappa våra kläder,
klappa våra kläder, klappa våra kläder.
Så göra vi, när vi klappa våra kläder,
tidigt en onsdagsmorgon.

Så går vi runt om ett enerissnår,
enerissnår, enerissnår.
Så går vi runt om ett enerissnår,
tidigt en torsdagsmorgon.
Så göra vi, när vi hänga våra kläder,
hänga våra kläder, hänga våra kläder.
Så göra vi, när vi hänga våra kläder,
tidigt en torsdagsmorgon.

Så går vi runt om ett enerissnår,
enerissnår, enerissnår.
Så går vi runt om ett enerissnår,
tidigt en fredagsmorgon.
Så göra vi, när vi mangla våra kläder,
mangla våra kläder, mangla våra kläder.
Så göra vi, när vi mangla våra kläder,
tidigt en fredagsmorgon.

Så går vi runt om ett enerissnår,
enerissnår, enerissnår.
Så går vi runt om ett enerissnår,
enerissnår, enerissnår.
Så går vi runt om ett enerissnår,
tidigt en lördagsmorgon.
Så göra vi, när vi skura våra golv,
skura våra golv, skura våra golv.
Så göra vi, när vi skura våra golv,
tidigt en lördagsmorgon.

Så går vi runt om ett enerissnår,
enerissnår, enerissnår.
Så går vi runt om ett enerissnår,
tidigt en söndagsmorgon.
Så göra vi, när till kyrkan vi gå,
när till kyrkan vi gå, när till kyrkan vi gå.
Så göra vi, när till kyrkan vi gå,
tidigt en söndagssmorgon.