Uppå källarbacken

Uppå källarbacken är en svensk folkvisa vilken ofta används vid dans på midsommarafton. Dansen inleds med att varje deltagare håller en person i vänster hand och en person i höger hand så att en ring bildas runt midsommarstången. Därefter dansar ringen antingen åt vänster eller höger, precis som i vanlig ringdans. Visan sjungs ofta i samband med Prästens lilla kråka.

Text

Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Vacker är han, finer är han,
glader är han när han dansar.
Vacker är han, finer är han,
glader är han när han dansar.

Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag en vän.
Vacker är hon, finer är hon,
glader är hon när hon dansar.
Vacker är hon, finer är hon,
glader är hon när hon dansar.