Viljen I veta och viljen I förstå

Viljen I veta och viljen I förstå är en svensk folkvisa vilken ofta används för dans på midsommar. När den första versen sjungs dansar alla efter varandra kring midsommarstången, som i vanlig ringdans, för att i den andra versen hitta en partner att dansa vidare med.

Text

Viljen I veta och viljen I förstå?
hur bönderna pläga så havre?
Min fader, han sådde, han sådde sisåhär,
och sedan så vilade han armen.
Han stampa med sin fot, han klappa med sin hand,
så gladelig, så gladelig.
Sen vände han sig om uti dansen.

Se, var jag fått uti min hand
och se, vad jag fått att föra!
En liten gosse/flicka, så fager och så grann,
så nätt uti sina kläder.
Jag håller dig så kär, jag stiger dig så när,
jag kan inte säga, hur vacker du är.
Jag låter dig stå för en annan.