Morsgrisar är vi allihopa

Morsgrisar är vi allihopa är en sång tillika danslek som nog kan ses som en av de mest populära midsommarsångerna. Leken inleds med att alla deltagare bildar en ring runt midsommarstången för att dansa efter varandra. Varje gång "ja' me' och du me'" sjungs stannar var och en i ringen, pekar på sig själv och sedan på någon annan. Sångens titel åsyftar endast morsgrisar men det brukar ändå sjungas om andra typer av grisar, som till exempel farsgrisar, gottegrisar, lortgrisar, spargrisar och kelgrisar.

Text

Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'.

Farsgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Farsgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'.

Gottegrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Gottegrisar är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'.

Lortgrisar är vi allihopa,
allihopa, allihopa.
Lortgrisar är vi allihopa,
allihopa, ja' me.
Ja' me' och du me'.
Ja' me' och du me'.