Sju vackra flickor i en ring

Sju vackra flickor i en ring (eller Sju vackra gossar i en ring) är en svensk folkvisa tillika danslek, vilken är vanligt förekommande på midsommarafton. Dansen inleds med att flickor och pojkar bildar var sin ring runt midsommarstången. Flickorna bildar en något mindre ring innanför pojkarna. Ringarna dansar därefter runt stången åt motsatta håll. När "flickorna vända sig omkring..." sjungs klappar flickorna händerna, vänder sig mot pojkarna och dansar vidare hand i hand. Vid "vara vem det vara vill..." stannar flickorna, sätter händerna i sidan och räcker dem sedan till pojkarna när "den, som jag räcker handen till..." sjungs. Slutligen dansar flickorna och pojkarna parvis runt stången.

Text

Sju vackra flickor i en ring
sju vackra flickor i en ring,
vackraste flickor häromkring
ibland de flickor alla.

Flickorna vända sig omkring
flickorna vända sig omkring,
sökande efter vännen sin
ibland de gossar alla.

Vara vem det vara vill
vara vem det vara vill.
Den, som jag räcker handen till,
han har mitt unga hjärta.

Nu kan jag vara riktigt gla'.
Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu har jag fått den jag vill ha
ibland de gossar alla,
ibland de gossar alla.